Author Topic: ความพร้อมในการรับจดทะเบียนบริษัท  (Read 2091 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
สำหรับการสร้างธุรกิจในอนาคตของคุณสำหนักงานบัญชีบริการรับจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดตั้งบริษัท เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายโดนหลอกลวง การจัดตั้งบริษัทนั้นทำให้มีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งบางคนจะมองว่าห้างหุ่นส่วนนั้นเป็นธุรกิจเล็กหรือธุรกิจครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นญาติ เพื่อนฝูง ที่ร่วมกันลงทุนนั่นเอง รูปแบบผลกำไรหรือการขาดทุนนั้น ต้องยอมรับว่าบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนสูง เพราะต้องมีการขยายกิจการเพื่อให้ธุรกิจของตนเองเติบโตไปเรื่อยๆ แต่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น และไม่มีใครมาฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้


ขั้นตอนในการจดทะเบียนนั้นมีอะไรบ้าง

1. ชื่อบริษัทของคุณเองพร้อมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอามาสำรองไว้ 2 ชื่อ

2. เตรียมรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาประชาชน

3. สถานประกอบการของคุณจัดตั้งอยู่ที่ไหน

4. จัดทำตรายางบริษัท

5. เงินในการใช้ลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด

6. การรับจดทะเบียนบริษัทสามารถทำได้ภายใน 1-2 วัน เท่านั้น


« Last Edit: March 14, 2017, 07:40:17 PM by admin »