Author Topic: กล้องสำรวจสำหรับงานก่อสร้าง  (Read 375 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
กล้องสำรวจเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานสำรวจเพื่อหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งของจุดมากมาย ประกอบด้วยการวัดระยะ ทิศทาง  พร้อมกับค่าระดับ ซึ่งเมื่อได้รายละเอียดหลายชนิด จากการวัดในภูมิประเทศแล้ว ก็นำรายละเอียดเหล่านั้นมาเขียนเป็นภาพเขียน เช่น แผนที่ แผนผังภาพตัดตามยาว  ภาพตัดตามขวาง เส้นชั้นความสูง แผนภูมิ กราฟ แผนภาพ และของจำลอง อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างประกอบกัน แล้วแต่ความต้องการ เป็นกล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับใช้วัดค่ามุม พร้อมทั้งค่าระยะ พร้อมโปรแกรมในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เบ็ดเสร็จอยู่ในกล้องตัวเดียวกัน ลักษณะของตัวเครื่องจะประกอบกันด้วยส่วนหลัก ๆ 2 แบบ เป็น เครื่องวัดระยะ Electronic Distance Meter (EDM)  พร้อมกับกล้องวัดมุม Theodolite โดยใช้แกนกล้องโทรทัศน์ (Telescope) ร่วมกัน
กล้องวัดมุม มีชื่อเรียกมากมาย เป็นต้นว่า กล้องไลน์ กล้อง Theodolite พร้อมกับกล้อง Transit เป็นกล้องสำรวจที่ใช้สำหรับการวัดหาค่ามุม กล้องวัดมุม (กล้อง Theodolite) เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดได้ทั้งมุมราบพร้อมกับมุมดิ่ง จากการหมุนตัวกล้องวัดมุม ในแนวราบพร้อมกับกระดกกล้องเล็งในแนวดิ่ง

กล้อง Theodolite นั้นเป็นการเรียกชื่อกล้องวัดมุมตามช่างสำรวจชาวอังกฤษ พร้อมกับกล้องวัดมุมที่ใช้ชื่อ Transit เป็นการเรียกตามช่างสำรวจชาวอเมริกา ยุคปัจจุบันการเรียกกล้องวัดมุม โดยใช้ชื่อ Theodolite เป็นที่นิยมมากกว่า ส่วนในประเทศไทย มีการเรียกกล้องวัดมุมว่า กล้องไลน์
« Last Edit: June 14, 2018, 09:15:19 PM by admin »