Author Topic: จำหน่ายรถบรรทุก รถสิบล้อ  (Read 944 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
นครสวรรค์ตั้งประเสริฐ กรุ๊ปเป็นบริษัทขนส่งรายใหญ่ในภาคเหนือ ซึ่งมีรถบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 700 คัน ได้จำหน่ายรถบรรทุก รถสิบล้อ ไปแล้วหลายคัน และมีอะไหล่ของแท้ที่คอยสนับสนุนตรวจเช็คสภาพรถด้วย มีสถานีสถานีก๊าซ NGVให้พร้อมที่มีความสามารถในการบริการมากกว่า 30 คันต่อชั่วโมง จัดซื้อชิ้นส่วนและอะไหล่รถบรรทุกจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและในสายการผลิตของบรษัทในเครือ ทั้งนี้บริษัทยังให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกด้วยในการจัดจำหน่ายสินค้า...readmore