Author Topic: Package designมีการออกแบบให้ดูสวย  (Read 694 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
Package designมีการออกแบบให้ดูสวย ดูน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ขวด กล่อง กระดาษ ถุง หีบห่อต่างๆ รูปลักษณ์ภายนอกต้องดูดี ดูสวยก่อนมาเป็นอันดับแรก สามารถบ่งบอกถึงสินค้าที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน ทำให้มีมูลค่ามากขึ้นและน่าสนใจอย่างชัดเจน มีรายละเอียดบอกอย่างครบถ้วน ทำห้การออกแบบนั้นต้องเข้าและออกแบบให้เหมาะกับของสิ่งนั้นและธุรกิจของคุณเช่นสีของบรรจุภัณฑ์ ถ้าหากเป็นสีที่ธุรกิจคุณใช้ก็จะดูเหมาะสมอย่างยิ่ง การใช้อักขระ ภาพ ลายต่างๆ สีพื้นต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นสิ่งของที่อยู่ด้านใน และช่วยให้ผู้ซื้อสนใจสินค้าเหมือนกัน http://www.prompt-design.com/services/