Author Topic: grundfos pumpปั้มน้ำหลากหลายขนาด  (Read 154 times)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 43
    • View Profile
grundfos pumpปั้มน้ำหลากหลายขนาดที่จะใช้ตามบ้านตามโรงงาน ทันสมัยเหมาะกับการทำงานในยุคสมัยปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งยังติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ทนทาน ใช้งานยาวนาน มรความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน และมีวิธีการทำงานที่ถูกต้องช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันน้ำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการทำงานในด้านอุตสาหกรรมยังสามรถใช้ในครัวเรือนการทำงานของระบบต้าทางไปยังปลายทางนั้นโครงสร้างปั๊มน้ำเป็นสเตนเลส ไร้สนิม ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ทนทาน ใช้งานยาวนาน
http://www.shucer.com/grund.php