Author Topic: damnoen saduak floating marketของฝาก ของที่ระลึก  (Read 1553 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
damnoen saduak floating market ปัจจุบันนั้นตลาดน้ำได้เป็นกึ่งตลาดทางน้ำและทางบก มีสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาลของผลไม้ ทำให้เห็นถึงเรื่องราวการค้าขายของคนไทย นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นเมืองจำหน่ายด้วย อย่างเช่น หมวกงอบใบลาน  เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าไหม เป็นต้น สามารถชมวิวและทิวทัศน์เก็บภาพบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวราชบุรีแห่งนี้ได้ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ผลไม้แต่ละชนิดที่นำมาจำหน่ายนั้นเป็นผลไม้ที่ได้จากการทำเกษตร ปลอดภัยไร้สารพิษสดใหม่ทุกวัน แม่ค้ามีการพูดจาดี อัธยาศัยดี ราคาอาหารไม่แพง ทำให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ