Author Topic: Packaging designสร้างสิ่งสำคัญในการจดจำ  (Read 1964 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
Packaging designสร้างสิ่งสำคัญในการจดจำแบรนด์สินค้าประเภทต่างๆให้กับคนพบเห็นได้ สามารถสร้างให้มีอยู่ในทุกๆที่ เพราะแบรนด์สิค้าเปรียบเสมือนตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและยอดขายให้เกิดผลกำไรและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น กล่อง กระปุก หีบห่อ ตลับ เป็นต้น ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ภาชนะในการใส่ คนส่วนมากชอบคิดว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกซื้อจากบรรจุภัณฑ์มากกว่า 50%เลยก็ว่าได้ นักออกแบบทุกคนนั้นต้องมีไอเดียและแนวคความคิดที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุด เหมาะสมมากที่สสุด อาจจะประกอบด้วยการใช้องค์ประกอบของภาพ สีสันสวยงาม ความเหมาะสมในการใช้รูปแบบของตัวอักษร กระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องสร้างความโดดกว่าให้ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ และนักออกแบบควรนำเอาเทคโนโลยีพร้อมกับความทันสมัยมาช่วยในเรื่องนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบทุกขั้นตอน


เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
-ความสะดวกในการใช้งาน
-ประหยัดในการขนส่ง
-เป็นหน้าตาให้กับผลิตภัณฑ์
-เพิ่มความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ